TANGO  BKK AREA….
http://www.siamtango.com


fancy

อาเจนทีนแทงโก้ เริ่มเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย พ.ศ.2540 ซึ่งยังไม่เป็นที่สนใจของผู้รักการเต้นรำนัก แต่ก็มีชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเข้าร่วมพอสมควร สำหรับคนไทยอาจจะดูไม่น่าสนใจหรือใช้เวลานานในการฝึกจึงมีคนไทยน้อยมากที่ สนใจการเต้น อาเจนทีน แทงโก้ อย่างจริงจัง

Argentine Tango
ถ้ากล่าวถึงการเต้นรำแทงค์โก้ คนไทยหลายคนอาจจะ เคยได้ยินแต่ Tango ที่เต้นกันในกลุ่ม ballroom เหมือนในภาพยนตร์ซึ่ง ส่วนใหญ่จะแค่สื่อบางส่วนเท่านั้น ไม่ได้เข้าใจว่า tango argentine มีที่มาอย่างไร การเต้นรำนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Argentine Tango ซึ่งสามารถเต้นรำกันได้ทั้งคืนจนข้ามคืน การเต้นไปกับท้วงจังหวะของเพลงที่แตกต่างกันไป

Tango vals
การเต้นแทงโก้แบบวาลสให้เข้ากับเสียงบีทของแทงโก้วาลส ซึ่งใครเคยเต้นบอลลูมอาจจะรู้สึกง่าย แต่มึความแคกต่่างที่ไม่เหมือน ในหมู่ผู้เต้นแทงค์โก้ เคยบอกว่าการเต้น แทงโก้วาลส อาจพาผู้เต้นตกหลุมรักซึ่งกันและกันได้ ตามเสียงเพลงพาไป

Milonga
การเต้นดูง่าย ๆ ส่วนใหญ่จะโชว์ลีลาเทคนิคในการใช้เท้า การเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักของเท้า การเต้นรำตามจังหวะ เร่งแต่เร้าใจ ไปตามท้วงทำนองของจังหวะเพลง

ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ไม่เคยเต้นรำจังหวะนี้มาก่อนไม่ยากเลย
สามารถเรียนได้เลย
สำหรับผู้ที่มาดูการเต้นเพื่อตัดสินใจในการเข้าร่วมเรียน
“ไม่เสียค่าธรรมเนียม”

ผู้เริ่มต้นเรียนควรเรียนให้ครบ 10 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความชำนาญแก่ผู้เรียนเอง

ส่วนวันอื่นที่ไม่มีอยู่ในตารางสามารถสอบถามได้ตั้งแต่ 10.00 ถึง 20.00 ทุกวัน

 

nt

ติดต่อนัดหมายที่หมายเลข
081-618-2595  วัส
088-505-4635  ฐา

 

 ARGENTINA TANGO HISTORY

pict6

The origins of tango are unclear because of poor documentation. It is generally thought that the dance developed in the late 19th century in working class neighborhoods of Buenos Aires, Argentina; and Montevideo, Uruguay, as practiced by Uruguayan and Argentine dancers and musicians, and by immigrant laborers.

Argentine tango is a musical genre of simple quadruple metre and binary musical form, and the social dance that accompanies it. Its lyrics and music are marked by nostalgia, expressed through melodic instruments including the bandoneón. Originated at the ending of the 19th century in the suburbs of Buenos Aires,[1] and Montevideo, Uruguay, it quickly grew in popularity and spread internationally. Among its leading figures are the singer and songwriter Carlos Gardel and composers/performers Francisco Canaro, Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese, and Ástor Piazzolla.

Milonguero-Style Tango

Milonguero-style tango is typically danced with a slightly leaning posture that typically joins the torsos of the two dancers from the tummy through the solar plexus (in an embrace that some Argentines call apilado) to create a merged axis while allowing a little bit of distance between the couple’s feet.  The embrace is also typically closed with the woman’s right shoulder as close to her partner’s left shoulder as her left shoulder is to his right, and the woman’s left arm is often draped behind the man’s neck.  Some practitioners of this style suggest that each dancer lean against their partner.  Others say that the lean is more of an illusion in which each partner maintains their own balance, but leans forward just enough to complete the embrace.  The couple maintains a constant upper body contact and does not loosen their embrace to accommodate turns or ochos, which can limit the couple to walking steps and simple ochos until both partners develop the skills for the woman to execute her turns by stepping at an angle rather than pivoting.  Milonguero-style dancers typically respond to the ric-tic-tic rhythm that is prominent in the music of Juan D’Arienzo and Rodolfo Biagi and also found in the playing of many other tango orchestras.  The milonguero style allows for a more elastic approach to the rhythm when dancing to music that has a less insistent ric-tic-tic rhythm, such as that recorded by Di Sarli or Pugliese.  The ocho cortado is one the characteristic figures of milonguero-style tango because it integrates the embrace with rhythmic sensibilities of the style.

Milonguero-style tango can also be identified as apilado-, cafe-, and confiteria-style tango.  One of the better-known dancers of the style, Tete, referred to his own style as “tango de salon.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tango

Useful Tango Terms

The following terms are often used to describe some of the basic elements of tango.

adornos embellishments
amague a fake
arrastre a drag
barrida a sweep
boleo no translation (a particular embellishment that can be done high or low)
caminar to walk—the basic walking pattern of tango
cruzada  the cross
corrida a rhymthic run (double-time walking)
enrosque a twisting movement during a turn
freno a brake (blocking a foot)
gancho a hook (a type of embellishment)
giro a turn
lapiz literally means a pencil (to draw a circle on the floor)
mordida literally means a “bite” (used when the feet form a sandwich)
ocho an “eight” (part of a turn)
parada  a stop
salida literally means “exit,” but in tango it’s a basic entrance to the dance
sacada a displacement

For a more complete list of terms, see Ed Loomis’ Guide to Tango Terminology